Villkor

Följande allmänna villkor gäller på Marthen AB:s (556985-2907), e-butik.

Köp

Köp av Produkter sker genom e-butiken eller lokala försäljningsställen genom att avtal om köp upprättas mellan Kunden och Marthen AB. Avtal om köp i e-butiken upprättas genom slutförd betalning och bekräftelse på beställningen. Köpeavtal ingås ej med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Produkter

Samtliga produktbilder förevisade i e-butiken skall betraktas som illustrationer och kan därmed inte garanterat återge Produktens exakta utseende eller beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i lagersaldo eller andra felskrivningar i e-butiken förbehålls Marthen rätten att, korrigera detta i efterhand.  Således är Marthen ej skyldiga att tillhandahålla en Produkt som utgått ur sortimentet eller, med iakttagande av rimliga ansträngningar, av annan anledning ej finns att tillgå. Kunden har i det fallet rätten att få tillbaka sina pengar avseende köpet.

Leverans

Kunden väljer i samband med köpet i e-butiken det leveransalternativ som Kunden önskar.

Normalt sker leverans dagen efter beställning.

Fraktkostnaden är från 99 kr beroende på vilken zon din adress tillhör. Leverans kan ej ske till adresser som ej omfattas av våra zoner.

Leveransen av Kundens varor sker, om ej annat anges, till den adress Kunden angivit. Det är Kunden som är ansvarig för att hålla Marthen uppdaterad om Kundens uppgifter och därmed ge Marthen möjlighet att leverera till rätt adress. Det är Kundens ansvar att se till att Marthen kan komma fram till dörren. Om Marthen av Kunden föranledd anledning inte kan leverera varorna till Kunden debiteras Kunden för ordern som om den hade levererats.

Är du inte hemma och du har angett eventuell portkod ställs granen utanför din dörr utan avisering. Kan vi inte leverera på grund av att en eventuellt portkod inte fungerar etc. och vi tvingas komma tillbaka en annan dag utgår en ny fraktkostnad.

Transportskador

Eventuella transportskador måste anmälas av Kunden till transportören och Marthen snarast efter att Produkten mottagits.

Priser och betalning

Priset för de Produkter som köps är de som gäller i samband med att köpet genomförs. Skulle priset ändras till dagen för leverans gäller det priset för den tidpunkt då köpet gjordes.

Betalsätt väljs i samband med köp och görs via Stripe kortbetalning. Korthanteringen sker krypterat (SSL) genom Stripe.

Samtliga priser anges i SEK och är inklusive mervärdesskatt om inget annat anges.

Tvist

Vid eventuell tvist följs Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.